Nasze jedne z największych inwestycje :

 

 1. Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych etap I, II, III, IV, V –  473 mieszkań + lokale handlowo – usługowe przy ul. Mokrej w Swarzędzu dla firmy AGROBEX sp z o.o

  - wykonanie sieci i przyłączy oraz wewnętrznych instalacji WOD. KAN. ,C.O. oraz wentylacji i klimatyzacji.

 2. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Ułańskiej, Wojskowej, Grunwaldzkiej w Poznaniu dla firmy AGROBEX sp z o.o.

  - sieci oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ok. 4 000 mb
  - wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazu i centralnego ogrzewania w 50 apartamentach.

 3. Budynek mieszkaniowy przy ul.Granicznej, Tysiąclecia w Swarzędzu dla firmy AGROBEX sp z o.o.

  - sieci i przyłącza ok. 1 500 mb

  - wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja, wraz z kotłownią gazową (192 mieszkania i ok. 2 500 m2 powierzchni handlowo-usługowych)

 4. Osiedle domków jednorodzinnych (ok. 150 domków)przy ul. Transportowej w Swarzędzu-Zalasewie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

  - sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz gazu ok. 7 000 mb.

 5. Sieć kanalizacji sanitarnej -CZ.1. ZAD.1 – ZALASEWO ul. Agrestowa, Orzechowa, Rivolliego, Mokra, Ukośna i Transportowa dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

  - Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury kamionkowej Ø200 -Ø400 4 490 mb

  - Sieć kanalizacji tłocznej PE Ø 90 - Ø 315 – 3 440 mb

  - Przepompownie ścieków – 3 szt.

  - Wykonanie nawierzchni utwardzonych kostką typu POZBRUK – 1 360 m2

  - Wykonanie nawierzchni utwardzonej masą bitumiczną – 875 m2

 6. Centrum mięsne FEDRUS S.A hala pakowania oraz dystrybucja ok 2 000 m2 na zlecenie generalnego wykonawcy „ŁAGROM” sp. z o.o. ul. Krotoszyńska 67 w Pogorzelach

  - uzbrojenie zewnętrzne

  - wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

  - kotłownia gazowa

 7. Uzbrojenie dróg dla Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

  - sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Swarzędzu ok. 4 500 mb

 8. Na zlecenie generalnego wykonawcy "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o. o. wykonanie robót przy ul. Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz:

  - budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 500 wraz z separatorami i osadnikami

 9. Aglomeracja Kórnik: teren Głuszyny, Piotrowa i Sypniewa w Poznaniu etap I i II na zlecenie generalnego wykonawcy Terlan sp z o.o. (Inwestor : AQUANET S.A, zamówienie realizowane w oparciu o procedurę FIDIC tzw. czerwonej książce)

  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych

 10. Aglomeracja Poznań: teren Szczepankowa w Poznaniu etap II na zlecenie generalnego wykonawcy Terlan sp z o.o. (Inwestor: AQUANET S.A, zamówienie realizowane w oparciu o procedurę FIDIC tzw. czerwonej książce)

  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych

 11. Na zlecenie generalnego wykonawcy "EUROVIA Polska S.A. wykonanie robót związanych z przebudową ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda J. Nowaka - Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej w Poznaniu (Etap I) (Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu) - roboty sanitarne

 12. Na zlecenie generalnego wykonawcy "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o. o. wykonanie robót związanych z remontem drogi powiatowej nr 2407 Swarzędz – Gruszczyn (Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu)

  - budowa kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 400 - fi 500.

 13. Wykonanie robót związanych z remontem drogi powiatowej nr 2407P, Swarzędz – Gruszczyn dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

  - budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Cybina - montaż kanałów z rur GRP fi 400 - fi 500 wraz z separatorami i osadnikami

 14. Modernizacja budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 – etap I. – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego

 15. Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Jednostka A+G w Gwiazdowie, gmina Kostrzyn” Na terenie położonym w Gwiazdowie przy ul. Cmentarnej na zlecenie Czerwonej Torebki Spółki Akcyjnej S.K.A.

  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla działek nr 28/18, 28/17, 28/44, 28/77, 28/78, 28/130, 28/131, 28/131, 28/156, 28/157, 28/182, 28/223, 28/224, 28/224-247, 22, 30/1

  - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla działek nr 19/2, 9/13, 28/248, 22, 21, 743, 20/1, 30/1

 16. Wykonanie robót w ul. Naramowickiej oraz w ulicach bocznych w Poznaniu na zlecenie AQUANET S.A.

  - budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

 17. Budowa obiektu Leroy Merlin na zlecenie PTB NICKEL sp z o.o.

  - kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych

  - kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych

 18. Budowa "Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Warzelnia, Poznań Kobylepole ul. Majakowskiego" na zlecenie PTB NICKEL sp z o.o. :

  - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z podłączeniami wod-kan do zaplecza budowy i prowizoryczną likwidacją kolizji istniejącej kanalizacji sanitarnej z budynkiem GII

  - kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych z przyłączami dla budynków F, G1, G2, G3, G4, H

 19. Na zlecenie generalnego wykonawcy PTB NICKEL sp z o.o. Wykonanie robót na inwestycji "Aglomeracja Mosina - Puszczykowo: Modernizacjia Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II w Mosinie" (Inwestor: AQUANET S.A.)

  - kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji C.O., klimatyzacji, wentylacji, instalacji osuszania powietrza, sieci zewnętrznych wod-kan-C.O.

 20. Na zlecenie generalnego wykonawcy ZRUG sp z o.o. Wykonanie robót dla inwestycji: kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic - Kontrakt X - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach , Zadanie 3 - Gmina Pobiedziska - sieci i przyłącza - Część II (Inwestor : Związek Międzygminny Puszcza Zielonka):

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą wykopu otwartego wraz z przynależnymi pracami na terenie miejscowości :

  - Kowalskie - gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 1.266mb

  - Wronczyn - Gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z kanałem sanitarnym grawitacyjnym, przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz rurociągiem tłocznym  w ilości 1.935,5 mb

  - Stęszewko - Gmina Pobiedziska - Kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 64mb

  - Tuczno - Gmina Pobiedziska - kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym w ilości 7.389,9mb

 

Zaufali nam:

http://www.frbszymanski.pl/res/img/logo.png